Громадська спілка "Всеукраїнська асоціація гідів"

Civic Union "Ukrainian Tourist Guides Association"
Всеукраїнська Асоціація Гідів - Головная сторінка
Про нас

У 2014 році, група гідів-ентузіастів зібралась і вирішила, що час вимагає роботу українських гідів виводити на більш високий рівень. Ми почали працювати. Так, на початку 2016 р. на Парламентських слуханнях з питань туризму ми запропонували ввести в українське законодавство європейську норму EN 15565:2008 - стандарт, який регулює підготовку та підвищення кваліфікації туристичних гідів. У травні 2016 року Громадська спілка «Всеукраїнська Асоціація гідів» (ВАГ) офіційно зареєструвалася як всеукраїнське професійне об’єднання.
Мета

Головною метою ВАГ є об'єднання гідів на засадах створення сприятливих умов для розвитку національного туристичного ринку шляхом розробки та просування якісного екскурсійного продукту, підвищення рівня професійної майстерності гідів, конкретизації їх ролі й місця в просвітницькому та виховному процесі, підвищенню  авторитету професії.
Основними напрямками діяльності ВАГ є:

Сприяння: процесу формування професійного напрямку роботи гідів в Україні;  реформуванню українського законодавства з використанням досвіду європейських країн – лідерів туристичного ринку, гармонізації норм із законодавством Європейського Союзу; розвитку правових форм самоорганізації та саморегуляції туристичної спільноти; розвитку екскурсійної справи, зокрема екскурсійного продукту в Україні; створенню та веденню національного реєстру гідів. Забезпечення захисту законних прав та інтересів членів ВАГ. Підвищення ролі та престижу роботи гідів в українському суспільстві. Вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації гідів, створення умов для професійного розвитку фахівців  та поширенню етичних стандартів професії. Співпраця з міжнародними організаціями у сфері туризму, представлення фахівців української екскурсійної справи у міжнародних фахових організація та інша міжнародна діяльність.   Ми є співзасновниками асоціації «Національна туристична організація України» (НТОУ).   Сьогодні ВАГ представляє Україну у двох міжнародних професійних спільнотах – Європейської федерації асоціацій туристичних гідів (FEG) та Всесвітньої федерації асоціацій туристичних гідів (WFTGA).  
fb.com/UkrainianTouristGuidesAssociation
+380509216727
tourguidesua@gmail.com board@uaguides.com office@uaguides.com